Detail produktu - Fliwer

Názov produktu : Fliwer

Základné informácie :

Programátory komponenty / Fliwer
Programátory komponenty / Fliwer
Programátory komponenty / Fliwer

NOVINKA na domácom aj svetovom trhu - od Júla 2017 u nás v predaji !!!

FLIWER

od RAINu

 

Fliwer  nie je tradičné elektronické programovacie zariadenie ako všetky ostatné produkty na trhu so zavlažovaním. Je to sofistikovaný systém, riadený umelou inteligenciou!

Fliwer je naozaj inovačný, pretože:

·         vie presne, aké rastliny sa nachádzajú vo Vašej záhrade

·         rozpoznáva ich skutočné potreby

·         nepretržite analyzuje ich prostredie

·         dokáže konať samostatne

·         neustále Vás informuje o tom, čo sa deje

So systémom Fliwer môžete:

·         komunikovať so svojimi rastlinami: viete, čo potrebujú a kedy to potrebujú

·         starať sa o svoje rastliny na základe faktov a nie intuície

·         mať osobného záhradníka, ktorý Vás oboznámi s presnými úlohami, ktoré je potrebné vykonať

·         kontrolovať stav rastlín a ich prostredia

·         byť upozornený, ak sa deje niečo neželané

·         optimalizovať zavlažovanie a šetriť vodu

Fliwer Sensor   

Zariadenie systému, umiestnené v rámci zelenej plochy, o ktorú sa chceme starať, ktorého úlohou je zisťovať všetky hodnoty pôdy a monitorovať skutočné podmienky prostredia, kde žijú Vaše rastliny.

Nepretržite zisťovanými hodnotami sú:

svetlo, vlhkosť vzduchu a teplota prostredia, elektrická vodivosť pôdy a jej vlhkosť

Napríklad zelený trávnik(1) sa bude považovať za plochu úplne odlišnú od zeleninovej záhrady (2), pretože pôdne podmienky a potreby rastlín, ktoré sa tam nachádzajú, sa od seba navzájom výrazne odlišujú.

Ku každej z týchto plôch teda bude priradený Fliwer Sensor  (ktorý bude sledovať ich podmienky) a budú- nezávisle jedna od druhej- riadená systémom Fliwer.

Fliwer Sensor je tiež dostupný vo verzii Fliwer Lotus, ktorá môže byť vďaka svojmu plochému tvaru vsadená do stredu zelenej plochy, dokonca aj v prípade prítomnosti robotických kosačiek na trávu.

Fliwer Logger vykonáva veľmi podobné úlohy ako Fliwer Sensor. Rozdiel spočíva v tom, že má zabudované iba senzory na svetlo, vlhkosť vzduchu a teplotu.

Fliwer Control zastáva miesto bežného zariadenia na kontrolu zavlažovania.

Je dostupný v oboch verziách ako 24 Vac a 9 Vdc, je skutočne plne kompatibilný so všetkými štandardnými solenoidovými ventilmi na trhu.

Každý Fliwer Control obsahuje 6 výstupov, konfigurovateľných pomocou systému, na ovládanie  solenoidových ventilov, hlavného ventilu, čerpadla, svetiel, ventilátora, extraktora, zvlhčovača a akýchkoľvek iných zariadení užitočných pri starostlivosti o zelené plochy.  V prípade potreby riadenia viac ako 6 prístrojov je možné pridať na rovnaké zariadenie viac ovládačov.

Keďže pozostáva z plne vodotesného krytu IP68 (verzia  Control Slim Pro), dá sa nainštalovať v akýchkoľvek podmienkach prostredia.

Fliwer Link

Fliwer Link  je prístroj, cez ktorý sú všetky ostatné zložky systému schopné komunikovať s Fliwer Cloud.

Fliwer Cloud je skutočným jadrom systému Fliwer. Je to výkonná internetová platforma, skladajúca sa najmä z dvoch zložiek:

Databáza rastlín

Obsahuje tisíce rastlinných druhov s biologickými profilmi, pričom sa neustále zdokonaľuje a rozširuje.

Fliwer pozná najlepšie podmienky pre zachovanie zdravia a vitality každej rastliny.

Modul umelej inteligencie

1.    Získava a spracováva všetky údaje prichádzajúce zo senzorov.

2.    Porovnáva ich s optimálnymi podmienkami pre existujúce rastliny

3.    Stanoví úlohy, ktoré je potrebné vykonať s cieľom poskytnutia čo najlepšej starostlivosti

4.     Ak je to potrebné, užívateľom odosiela špecifické upozornenia a rady

5.    Keďže je nepretržite pripojený ku poskytovateľom predpovede počasia na celom svete, dokáže predpokladať pravdepodobnosť dažďa a rozhodnúť o pozastavení štartu prípadného naprogramovaného zavlažovania.

Fliwer  Platform

Fliwer Platform je webový portál, na ktorom sa v rámci starostlivosti o Vaše zelené plochy môžete pripojiť na systém Fliwer.

V rámci svojej súkromnej oblasti môžete mať prístup do všetkých svojich záhrad.

Na ilustráciu: súkromný užívateľ môže zvládať starostlivosť o svoj súkromný domov ako aj o svoje prázdninové sídla....a profesionálny záhradník sa môže postarať o všetky záhrady svojich zákazníkov.

Vstúpením do jedinej záhrady môžete vidieť rôzne plochy a nezávisle od seba sa o ne postarať.

Všetky údaje zozbierané referenčným senzorom budú zobrazené vo vnútri každej zelenej plochy, deň po dni, hodinu po hodine.

Fliwer App

Vďaka Fliwer App budete mať pri sebe aj svojho súkromného záhradníka, ktorý Vás bude neustále informovať o dianí vo Vašej záhrade!

ŠETRENIE VODOU !

Vďaka systému Fliwer budete šetriť vodou 3 krát!

1.      Pretože poskytnete len také množstvo vody, aké je Vaša pôda schopná zadržať a sprístupniť Vašim rastlinám!

2.      Pretože budete zalievať len vtedy, keď to Vaše rastliny potrebujú!

3.      Pretože Fliwer bude vždy poznať predpoveď počasia a v prípade zrážok očakávaných v čase zavlažovania prenechá túto úlohu dažďu!

Tým, že Fliwer aktivuje zavlažovanie len v nevyhnutnom  ČASE a nevyhnutnom MNOŽSTVE, umožní Vám ušetriť až do 80% vody v porovnaní s tradičným zavlažovaním, programovaným na základe Vašej intuície.

Programátory komponenty / Fliwer - video